Bitka o Bratislavu


O bitke
 • 6. októbra 2018 sa v bratislavskom Sade Janka Kráľa po štvrtýkrát uskutoční kultúrno-historický festival Bitka o Bratislavu.

  Hlavnou časťou jeho programu bude rekonštrukcia vojenského stretu z obdobia prvej polovice 17. storočia zasadená do prostredia historického Uhorska.

  Vo štvrtom ročníku sa opäť posunieme v čase o rok dopredu – pôjde o rekonštrukciu bitky, respektíve krátkeho obliehania, ktoré sa odohralo pred bránami mesta v auguste 1621.
  Pred Uhorským korunovačným mestom už tretí rok za sebou rinčali zbrane – v roku 1619 ho prvýkrát dobylo vzbúrené sedmohradské knieža Gabriel Bethlen. Rok na to sa ho neúspešne pokúšalo získať cisárske vojsko. Na jar roku 1621 však prešporskí mešťania, unavení svojvôľou povstalcov, nepriateľom sami otvorili brány, preto sa Bethlen rozhodol mesto získať späť. Začiatkom augusta sa s pätnásťtisícovým vojskom pohol od Trnavy a mesto začal ostreľovať 14 delami. Obrancovia však útoky na hradby úspešne odrážali a po čase im dokonca pomohli cisárske oddiely, ktoré z výhodných pozícii spoza Dunaja začali ostreľovať obliehateľov. Bethlen sa napokon obliehania vzdal a so svojimi silami radšej vpadol na Moravu.

Program

 • Program festivalu na rok 2018 – 6.10. 2018 Sobota

  10:00 – otvorenie festivalu

    Salva z diel ohlási sprístupnenie tábora pre verejnosť, dobové remeslá a občerstvenie.

  13:00 – dobový sprievod cez Staré mesto

    Dobový kostýmový sprievod účinkujúcich, doprevádzaný zvukom bubnov.
    Na vybraných miestach slávnostné salvy z muškiet.

  15:00 – ukážky vojenských manévrov

    V Sade Janka Kráľa sa následne po dobovom sprievode uskutočnia
    komentované ukážky výcviku pikanierov, mušketierov a iných bojových jednotiek.

  16:00 – rekonštrukcia obliehania zo 17. storočia

    Znepriatelené strany skrížia svoje zbrane v Bitke o Bratislavu.

Mapa

 • Podujatie sa uskutoční v Sade Janka Kráľa, známom mestskom parku na petržalskom brehu Dunaja. Možnosti parkovania sú na niekoľkých blízkych verejných parkoviskách, napríklad pri priľahlom nákupnom centre Aupark.

Foto & Video
 • Atmosféra minulých ročníkov
  « 2 z 2 »

Organizátor
 • Hlavným organizátorom festivalu je Skupina historického šermu Banderium.

  SHŠ Banderium ako občianske zdruţenie funguje na Slovensku s viac ako pätnásťročnou tradíciou. Má bohaté skúsenosti pri tvorbe scénických vystúpení, historických programov, vystupovaním na festivaloch, jarmokoch, hodoch a účinkovaním na medzinárodných rekonštrukciách historických bitiek doma aj v zahraničí (Česko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Holandsko, Anglicko, Francúzsko). Jej jednotliví členovia majú praktické skúsenosti s účinkovaním na podobných podujatiach a aj s organizáciou veľkých kultúrnych festivalov.

Partneri

Mediálni partneri